Ketelwaterbehandeling voor een duurzame en efficiënt productieproces

Water en de kwaliteit ervan is van essentieel belang in de industriële en municipale sector. Veelal wordt water gebruikt om stoom te produceren in een industriële ketel. Stoomproductie wordt toegepast in een groot aantal sectoren zoals de olie- en gasindustrie om olie te winnen, de energiesector om energie op te wekken of de chemische industrie om warmte af te voeren. Omdat het proceswater in veel gevallen circuleert in een installatie met ketel, is de kwaliteit belangrijk voor de efficiëntie van het proces. Op den duur kan een te hoog gehalte aan calcium en magnesium de ketel namelijk aantasten wat het rendement van het proces en de duurzaamheid van de ketel verlaagd. Een ketelwaterbehandeling van Suez bestaat onder andere uit onttrekken van calcium en magnesium uit het water, ontgassen van de ketel en spuien.


Ketelwaterbehandeling voor een duurzame en efficiënt productieproces

Frequent search:

Neem contact met ons op
70_jaar
1800
50
28
2200
2200