Het proces van omgekeerde osmose

Omgekeerde osmose (RO = reverse osmosis) is een methode om water in hoge mate te zuiveren. Met behulp van druk en een semi-permeabel membraan wordt nagenoeg puur zuiver water geproduceerd. Het membraan laat onder druk alleen watermoleculen door waardoor de opgeloste afvalstoffen achterblijven. Met omgekeerde osmose wordt het water ontdaan van minerale zouten, zware metalen en radioactieve elementen. Met een professionele installatie is het mogelijk om water te verkrijgen dat voor meer dan 99 procent zuiver is. Het membraan kan onder andere uitgerust worden met actief kool, sediment, silicaat, nitraat of alkaline.


Het proces van omgekeerde osmose

Frequent search:

Neem contact met ons op
70_jaar
1800
50
28
2200
2200