Wat is slib?

Slib bestaat uit alle bezinkbare stoffen die zich in water bevinden. Water met slib is dus óf afvalwater dat in het riool terecht komt na gebruik in huishoudens en bedrijven óf ruw water uit natuurlijke waterbronnen. De samenstelling van slib kan sterk verschillen. Met name het slib dat in industrieel proceswater zit, is afhankelijk van de specifieke industriële sector. Naast organisch materiaal, inert materiaal, stikstof, fosfor, zwavel en chloor kan industrieel afvalwater in grote mate zware metalen of toxisch en radioactief materiaal bevatten.


Wat is slib?

Frequent search:

Neem contact met ons op
70_jaar
1800
50
28
2200
2200