Waterbehandeling van natuurlijk water

Water is een natuurlijk product dat in overvloed aanwezig is over de wereld. Sterker nog, onze planeet bestaat voor het grootste gedeelte uit water. Het is echter zo dat veel water zonder waterbehandeling niet geschikt is als drinkwater of proceswater. Suez heeft tal van technologieën om bedrijven te helpen met het water uit natuurlijke- of afvalbronnen te behandelen tot een bruikbaar product. Hierbij kunt u denken aan grondboringen, rivierwinning, ontzilting van brak- en zeewater of het recyclen van afvalwater. Met een eigen installatie op maat of een mobiele unit transformeert u het water uit natuurlijke bron om tot proceswater voor uw productieproces.


Waterbehandeling van natuurlijk water

Frequent search:

Neem contact met ons op
70_jaar
1800
50
28
2200
2200