Water hergebruik in de industriële waterbehandeling

Suez is toonaangevend als het gaat om water hergebruik voor industriële doeleinden. Aangezien schoon drink- en proceswater een schaars goed is en energie kost, is het zaak om ten eerste zorgvuldig om te gaan met het water dat we hebben en ten tweede afvalwater te recyclen waar dat mogelijk is. Aangezien er tijdens industriële productieprocessen onnoemelijk veel water gebruikt wordt, valt er juist hier veel winst te behalen. Met innovatieve oplossingen draagt Suez bij aan efficiënt water hergebruik van afvalwater. Het beheer en hergebruik van afvalwater is zelfs één van de belangrijkste kerntaken van Suez.


Water hergebruik in de industriële waterbehandeling

Frequent search:

Neem contact met ons op
70_jaar
1800
50
28
2200
2200