Wat is smart metering nu eigenlijk?

Smart metering is een methode waarbij we de meter die verantwoordelijk is voor je verbruik te meten slimmer gaan maken. Op de eerste plaats gaat dit dan over hem op een netwerk aan te sluiten zodat hij op afstand afgelezen kan worden maar ook door er nieuwe diensten rond te bouwen waardoor je bijvoorbeeld bewuster met je verbruik kan leren omgaan of om zaken die vroeger moeilijker te bepalen waren nu continue in het oog te houden. Op langere termijn blijft het doel om bewuster en duurzamer met water om te springen en dit zowel in de professionele als de residentiële markt. Gezien het belang van proper water is het dan ook nodig hier in de toekomst efficiënter mee om te springen.


Wat is smart metering nu eigenlijk?

Frequent search:

Neem contact met ons op
70_jaar
1800
50
28
2200
2200