Een waterzuiveringsbedrijf is meer dan wat installaties

Als we aan een waterzuiveringsbedrijf denken dan komen dadelijk grote installaties in ons op; en deze zijn ook nodig om het werk tot een goed einde te brengen. Maar er komt zoveel meer bij kijken. Niet elke installatie kan elk volume of type van afvalwater verwerken en ook binnen elk type zijn er weer verschillende manieren om het aan te pakken. Daarbij moet je ook voortdurend het onderhoud van je installaties in het oog houden, maar ook het proces zelf -dat vaak met micro-organismen en andere organische onderdelen werkt- moet je goed monitoren zodat het niet stilvalt of de foute kant uit gaat. Een waterzuiveringsproces opstarten kan in het eenvoudigste geval al vaak een werk van enkele dagen zijn, en tijdens die dagen kan je natuurlijk niet (optimaal) produceren.


Een waterzuiveringsbedrijf is meer dan wat installaties

Frequent search:

Neem contact met ons op
70_jaar
1800
50
28
2200
2200