Afvalwaterbehandeling hangt af van de bron van het afvalwater

Afvalwaterbehandeling is misschien wel één van de belangrijkste onderwerpen in de wereld als het gaat om duurzaamheid. Dat betekent natuurlijk ook dat oplossingen voor de behandeling en het hergebruik van afvalwater bij Suez hoog op het prioriteitenlijstje staan. Afvalwater is in grote lijnen in twee categorieën onder te verdelen: communaal afvalwater (huishoudens en bedrijven) en industrieel afvalwater. Over het algemeen is communaal afvalwater vrij constant qua samenstelling wat een vrij universele afvalwaterzuivering vereist. Industrieel afvalwater is qua samenstelling sterk afhankelijk van het type industrie. Het mag duidelijk zijn dat juist de behandeling van industrieel waterbehandeling de meest innovatieve en specialistische oplossingen vergen.


Afvalwaterbehandeling hangt af van de bron van het afvalwater

Frequent search:

Neem contact met ons op
70_jaar
1800
50
28
2200
2200