Water zuiveren met behulp van een bezinker

Ruw water of afvalwater kan een grote verscheidenheid aan onopgeloste deeltjes bevinden waarvoor het water gezuiverd moet worden. Hierbij kunt u denken aan organische materialen, zware metalen of andere deeltjes die een grotere dichtheid hebben dan water. Bij langzaam stromend water bewegen de deeltjes onder invloed van zwaartekracht naar de bodem van de bezinkingsbekkens en vormen een sliblaag. Deze sliblaag wordt met regelmaat van het water gescheiden met een schraper die over de bodem van de bezinker beweegt.


Water zuiveren met behulp van een bezinker

Frequent search:

Neem contact met ons op
70_jaar
1800
50
28
2200
2200