Degremont: Expert in watermanagement met een missie

Degremont, nu bekend onder de naam Suez, heeft een belangrijke missie die op mondiaal niveau wordt aangepakt. Zo zijn er vier kernactiviteiten geformuleerd waarbij duurzaamheid, een circulaire economie en veiligheid altijd in het achterhoofd worden gehouden. Op de eerste plaats is dit het beheer en het hergebruik van water, op de tweede plaats het recyclen en hergebruik van afval, op de derde plaats innovatieve oplossingen voor waterbehandeling en de vierde kernactiviteit is advies geven over duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling. Met de expertise en ervaring van Degremont kunnen klanten wereldwijd rekenen op een deskundige dienstverlening die hen in staat stelt om hun watermanagement op een duurzame en verantwoorde manier in te richten.


Degremont: Expert in watermanagement met een missie

Frequent search:

Neem contact met ons op
70_jaar
1800
50
28
2200
2200