Flotatie: Water zuiveren door middel van lucht

Flotatie is een veelgebruikte methode om met behulp van lucht onoplosbare deeltjes uit het water te verwijderen. Door lucht in het water te pompen worden er luchtbelletjes gevormd die zich aan de zwevende deeltjes vasthechten. Hierdoor wordt de dichtheid van de deeltjes kleiner dan water waardoor deze naar de oppervlakte floteren. De sliblaag die zich hierdoor op het water komt te liggen wordt vervolgens met een schraper afgevoerd om het water van de afvalstoffen te scheiden. Het proces van flotatie kan met chemicaliën worden versterkt. In dit geval worden er coagulatie- of flocculatiemiddelen toegevoegd om de kleine deeltjes te vergroten zodat deze gemakkelijker gescheiden kunnen worden van het water. Het grote voordeel van flotatie is dat er een grote verscheidenheid aan stoffen kunnen worden afgescheiden.


Flotatie: Water zuiveren door middel van lucht

Frequent search:

Neem contact met ons op
70_jaar
1800
50
28
2200
2200