Meer weten ? CONTACTEER ONS

We zijn zowel projectmanager als experts in waterbehandeling, waardoor we de verschillende stappen in het ontwerp en de constructie van nieuwe installaties voor onze rekening zouden kunnen nemen.

Vertrouwen is de bouwsteen van elk constructieproject. Doordat er bij het begin van het project vertrouwen wordt opgebouwd tussen de verantwoordelijke projectingenieur en de klant, en door het versterken van dit vertrouwen tijdens de hele samenwerking, dat er een opmerkelijke synergie ontstaat. Een synergie die zich vertaalt in een geslaagd project en een tevreden klant.

De twee belangrijke pijlers van een geslaagd ontwerp in een constructieproject zijn: de zoektocht naar een technische oplossing die de gewenste resultaten behaalt tegen zo laag mogelijke kosten en de wil van het projectteam om nauw samen te werken. Indien daarbovenop ook nog innovatieve technieken worden voorgesteld en het project in een zo kort mogelijke tijdspanne wordt gerealiseerd, zijn alle ingrediënten aanwezig om een win-win situatie te creëren voor alle betrokken partijen.

DE STAPPEN VAN EEN CONSTRUCTIEPROJECT

Hiervoor zijn verschillende stappen in het ontwerp en de constructie van nieuwe installaties nodig, waarvoor we voor onze rekening nemen:

  • Studies uitvoeren
  • Plannen tekenen
  • Werken uitvoeren
  • Opstarten

Onze ingenieurs leveren innoverende waterbehandelinginstallaties af, dit zowel bij de renovatie van bestaande installaties als bij het ontwerp en de bouw van compleet nieuwe installaties.

Of het nu gaat om een klant uit de industrie of om een openbare instantie, installaties voor de productie van drinkwater, voor demineralisatie van water, voor afvalwaterzuivering en –recuperatie of voor slibbehandeling, al onze installaties bieden de garantie dat wordt voldaan aan alle geldende normen en wetgevingen.

VOLLEDIG BEHEER DOOR ONZE TEAMS

Naast het ontwerp van een installatie, verzorgen onze teams ook de verschillende stappen van het constructietraject:

  • Keuze van het proces en de implementatie
  • Prijsbepaling en aankoop
  • Supervisie van de equipmentmontage en van de volledige project
  • Opstart van de installatie

Performantie, betrouwbaarheid en een harmonieuze integratie in het milieu zijn de pijlers waarop ons vak van constructeur is gestoeld.

Ten einde te anticiperen op uw mogelijke behoeften, zien we erop toe dat er steeds ‘ergonomische’ installaties worden voorgesteld, om de dagelijkse handelingen van de toekomstige exploiteur gemakkelijk te laten verlopen.