Meer weten ? CONTACTEER ONS

 

Onze deskundigen met bewezen operationele expertise bieden een volledig gamma aan, van audit en technische diensten voor elke industriële sector, drinkwater en afvalwater.

Wij bieden onze industriële klanten een breed gamma van technische diensten met kennis en expertise aan, die betrekking hebben op de gehele watercyclus.

Onze technische expertise en onze uitstekende kennis van de operationele eisen voor waterzuiveringsinstallaties worden aangevuld door talrijke referenties voor exploitatie en onderhoud van een groot aantal van water- en afvalwaterbehandeling installaties over de hele wereld.

OPLOSSINGEN AANGEBODEN DOOR SUEZ

Tijdens een uitgebreide audit van uw installatie (water en verbruik) voeren wij een technische evaluatie uit op de reeds bestaande technologieën om de problemen van uw water of afvalwater behandeling in te schatten. Op basis hiervan, bieden wij oplossingen aan die in overeenstemming zijn met uw belangrijkste doelstellingen:

 • Technische steun, advies en het oplossingen
 • Haalbaarheidsstudies
 • Water en energie audit
 • Controle van de bestaande technologieën
 • Identificatie en beoordeling van problemen
 • Verhoging van de betrouwbaarheid van de installaties door de implementatie van een onderhoudsprogramma en het ter beschikking stellen van een snelle interventie van onze technische teams
 • Beperking van de exploitatie- en onderhoudskosten dankzij onze expertise
 • Optimalisatie van uw installaties dankzij onze kennis van de processen en technologieën
 • Vereenvoudiging van de facturering : definitie en garantie van een prijs gedurende de gehele looptijd van het contract, op basis van een vast jaarbedrag
 • Geniet van extra operationele expertise zonder dat u mensen in dienst moet nemen (bij onvoldoende bezetting of complexe installaties), dankzij de erkende knowhow van waterbehandelingsexperts, als alternatief voor uitbesteding en kan u uw personeel behouden zodat die zich kunnen wijden aan hun core business
 • Aanzienlijk besparen op de capex van reserveonderdelen en verbruiksartikelen (via onze koopkracht), en hoeft u zich geen zorgen te maken over de leveringen (voorraadbeheer, onderdelen onder garantie en reactiesnelheid)