Meer weten ? CONTACTEER ONS

Installatie helpen beschermen gedurende de levenscyclus van water : tijdens de behandeling van het ruwe water en de utilities zoals koeltorens en stoomketels alsook tijdens de slibverwerking.

Onze conditioneringsdiensten spelen een rol gedurende de levenscyclus van het water voor de industrie : tijdens de behandeling van het ruwe water, voor de utilities (zoals koeltorens en stoomketels) en tot de afval verwerking (industrieel afvalwaterbehandelingsstation).

Wij bieden totaal oplossingen aan met begrip van de producten, de apparatuur en diensten die uiterst geschikt zijn voor de bescherming en beveiliging van industriële installaties.

DE CONDITIONERINGSDIENSTEN 

Wij leveren u niet enkel producten van hoge kwaliteit, maar tevens ook een combinatie van expertise, kennis en flexibiliteit die vereist is om u een niveau van dienstverlening te bezorgen dat aan uw behoeften voldoet.

 

Onze technische centrum omvat de ontwikkeling van activiteiten en een laboratorium.

Het zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en nieuwe producten, biedt advies, geeft aanbevelingen en verleent verschillende on-site diensten (zoals audit, piloottesten, de opstelling van technische documenten, …) en voert analyses en studies uit naargelang de behoefte.

Bovendien kunnen wij een aantal sturingsprogramma’s en uitrusting ter beschikking stellen, teneinde de prestaties van onze installaties en producten te evalueren.

 

We beschikken over een netwerk van technici en ingenieurs, die uw installaties op een dagelijkse basis opvolgen via analyses, water- en productverbruik en aanbevelingen geven om de doeltreffendheid van de geïnstalleerde behandelingen te optimaliseren.

Zij bieden een opvolging in de nabijheid, zijn uw voorkeurcontact en staan garant voor een echte partnerschapsrelatie op lange termijn.

 

Om de kennis overdracht te verzekeren en u in uw strategie van autonomie te versterken, bieden wij de mogelijkheid aan om opleiding te volgen via onze opleidingscentrum.

 

Dankzij de expertise van onze teams, engageren wij ons voor :

  • De bescherming van uw installaties door het beheersen van de risico’s verbonden aan het gebruik van water
  • Voorkoming van corrosie, afzettingen en vuil
  • Optimaliseren van de onderhoudsfrequentie en de operationele kosten
  • Verbetering van het water- en energieverbruik
  • Het minimaliseren van de impact op het milieu, door het optimaliseren van formuleringen en doseringen

DE CONDITIONERINGSPRODUCTEN

Wij bieden een uitgebreid assortiment van chemische producten aan om uw installaties te beveiligen en beschermen.

Onze producten zijn beschikbaar in de vorm van oplossingen via onze multifunctie bereik en maat oplossingen die rekening houden met specifieke eisen aan gezondheid-, regelgeving- en milieueisen.

 

Onze teams staan garant voor de opvolging van de kwaliteit van het voedingswater voor lage en middelhoge druk stoomketels en optimale werking van uw installaties.

 

De beheersing van de watercyclus in uw stoomcircuit, laat ons toe om deze te beschermen tegen afzettingen en corrosie van de verwarming oppervlakken aangroei en corrosie, om stoom van een goede kwaliteit te kunnen produceren.

 

Onze expertise van koelprocessen zorgt voor een legionella risicobeheer en beschermt de circuits tegen corrosie en afzettingen.

 

Wij beschikken over oplossingen voor coagulatie/flocculatie, en de mechanische ontwatering van slib, en eveneens voor andere processen waar een vloeistof/vaste stof scheiding vereist is voor afvalwater.