Meer weten ? CONTACTEER ONS

De rationalisatie van het waterverbruik, de optimalisatie van de kosten van de behandeling van afvalwater, het hergebruik van water en het behoud van de bronnen zijn de economische en ecologische aspecten waarbij wij u ten dienste kunnen zijn.

Als belangrijke speler op het gebied van milieutechnieken, streven wij altijd naar een beter beheer en het veilig stellen van de bronnen.

Op het gebied van waterzuivering vertaalt dit zich onder meer in een vermindering van waterverbruik, de energie-optimalisatie en een afname van het afval van de waterbehandeling.

EFFICIËNTER ENERGIEVERBRUIK

Om een efficiënter energieverbruik te bekomen is het noodzakelijk om het energieverbruik van een proces te optimaliseren en tevens de doeltreffendheid van datzelfde proces te handhaven.

Deze aanpak is zowel economisch als ecologisch verantwoord.

De mogelijke productie van groene energie kan in het eigen proces benut worden direct of als voeding dienen van elektriciteitsnetwerken en zorgt voor lagere broeikasgasemissies en verkleint de ecologische voetafdruk van de installatie.

 

Wij hebben verschillende processen ontwikkeld die energie uitgaven van de waterbehandeling kunnen verminderen, zoals :

  • Energiecontrole instrumenten en energie audit
  • Aquacalc : , een beheerssoftware voor water, die het onder andere mogelijk maakt om indicatoren van toegevoegde waarde (KPI’s) te berekenen, die nuttig zijn voor het opvolgen en optimaliseren van een waterbehandelingsinstallatie
  • Greenbass ™: een software die nauwkeurig de hoeveelheid lucht aanpast die nodig is voor het beheersen van nitrificatie en denitrificatie proces
  • Controle van de beluchting van de biologische bekkens door deze optimaal te ontwerpen en aangepaste beluchtingstoestellen te selecteren
  • Beheer van de slibbehandeling met centrifuges om voordelige elektriciteitstarieven te benutten
  • Werkdrukvermindering van scheidingsprocessen die gebruik maken van membranen zoals omgekeerde osmose, ultrafiltratie, …
  • Een Dehydris ™ Twist vereist minder energie dan conventionele systemen voor het ontwateren van slib, deze technologie maakt het mogelijk om hogere vaste stof gehaltes te bekomenDehydris Twist_Service 12

BENUTTEN VAN HET ENERGIEPOTENTIEEL VAN HET SLIB

Dit potentieel kan op klassieke wijze gevalideerd worden door vergisting.

Het potentieel van warmte-energie kan ook bekomen worden door het slib te drogen bij lage temperatuur en het daarna te verbranden.

VALORISATIE VAN HET BIOGAS IN BIOLNG EN BIOCO2

Moderne cryogene technologie maakt het mogelijk om bio-methaan (dat geen CO2 bevat) te produceren met een zuiverheid gelijk aan of zelfs hoger dan van aardgas.
De BioLNG in vloeibare vorm gekoeld op -160 ° C kan vervoerd worden of als brandstof dienen voor voertuigen.

HERGEBRUIK VAN GEZUIVERD WATER

De door ons ontwikkelde technologie maakt het mogelijk om gezuiverd water opnieuw te benutten in overeenstemming met het concept van circulaire economie.

ANTICIPEREN OP TOEKOMSTIGE UITDAGINGEN ZOALS MICROVERONTREINIGING

Wij hebben een methode ontwikkeld voor het behandelen van micro verontreiniging.

Dit is nodig om de impact op het milieu verminderen en draagt bij tot de bevordering van preventie en bescherming van de waterreserves.