Meer weten ? CONTACTEER ONS

Haalbaarheidsstudies of proeven op locatie of in het laboratorium, we zoeken naar de beste oplossing voor uw behoeften.

Waterbehandeling vereist een specifieke expertise. Industriële processen evolueren voortdurend. De wettelijke vereisten worden steeds strenger. In deze context begeleiden wij u zowel bij projecten omtrent industriële afvalwaterzuivering als projecten omtrent demineralisatie van water. Onze competenties worden zowel ingezet om investeringsprojecten op de best mogelijk manier uit te voeren als om de exploitatie van uw bestaande installaties te optimaliseren.

Wij beschikken over een brede ervaring op het vlak van waterbehandeling in verschillende domeinen. Iedere situatie is echter verschillend, waardoor onderzoek of specifieke testen soms nodig zijn, niet in het minst op het vlak van afvalwaterbehandeling.

ANALYSES TER PLAATSE EN IN HET LABORATORIUM

Vraag ons gerust naar het vastleggen van een analyseschema voor een specifiek project, het organiseren van een analysecampagne, de staalname en het analyseprotocol, aangezien dit zeer belangrijke gegevens zijn waarop u steeds op ons kunt rekenen.

TESTINSTALLATIES

Dankzij onze vloot van diverse proefinstallaties kunnen insitu testen uitgevoerd worden op een grote variëteit aan watertypes.

STUDIES

Onze ervaringen als ontwerper gecombineerd met deze van exploitant van waterbehandelingsinstallaties geeft ons unieke expertise die we kunnen aanwenden tijdens de uitvoering van studies :

  • Haalbaarheidsstudies
  • Conceptstudies
  • Front End Engineering Design (FEED) studies
  • Studies ter optimalisatie van de operationele kosten (energiekosten verbonden aan de waterbehandeling, waterbesparende maatregelen, …)