Meer weten ? CONTACTEER ONS

De levering van specifieke reserveonderdelen of consumables zoals harsen voor ionenwisselaars of membranen voor omgekeerde osmose of ultrafiltratie.

Wij bieden onze klanten een breed gamma van producten en consumables aan die vereist zijn voor de werking van alle soorten waterzuiveringsinstallaties.

 • Productie van water voor het industriële proces
 • Productie van drinkwater (water uit boorputten, oppervlaktewater)
 • Zuivering van afvalwater
 • Hergebruik van afvalwater
 • Installaties voor het verwerken en valoriseren van slib
 • Installaties voor geur bestrijding

 

Dankzij onze ervaring, verkregen door kennis van leveranciers en producten en door onze ervaring in ontwerp en beheer van de behandeling van zuiver water en afvalwater, kunnen wij onze klanten volgende producten aanbieden:

 • Harsen voor ionenwisseling
 • Gekalibreerd zand voor filtratie
 • Antraciet
 • Actieve kool, zowel korrels als poeder
 • Kalk
 • Polymeren voor coagulatie, flocculatie, ontwatering

TOEGEVOEGDE DIENSTEN

Gepaard gaande met de reserveonderdelen bieden wij ook volgende bijkomende toegevoegde diensten aan:

 • Adviezen voor het beste aangepaste product (op basis van specificaties)
 • Het beheer van aankopen (overleg, keuze, opdracht)
 • De logistiek (vervoer, opslag – op de site of gedelokaliseerd, levering, inventaris)
 • De verwijdering en recycling en/of terugwinning van verouderde producten en afval