Meer weten ? CONTACTEER ONS

Onze diensten, onze aangepaste operationele contracten en het eventuele onderhoud van uw installaties, zorgen voor een oplossing op maat van uw behoeften en een perfecte aanvulling op uw middelen.

Ons gekwalificeerd personeel verzorgt de uitbating en het onderhoud van uw installaties, ongeacht het feit of ze door ons werden gebouwd of niet.

Onze prestaties en onze gepersonaliseerde contracten bieden een antwoord op uw benodigdheden en zijn perfect complementair met uw beschikbare middelen. Onze organisatie en exploitatieprocedures beantwoorden aan de hoogste standaard op het vlak van hygiëne, veiligheid, supervisie, wachtdienst en rapportering.

We garanderen professionele resultaten, zowel op kwalitatief als op kwantitatief vlak op basis van volgende KPI’s: Veiligheid & Gezondheid, Milieu, Service, Exploitatie, Onderhoud & Financiële balans.

INNOVATIEVE EN PRESTATIEGERICHTE OPLOSSINGEN

Ons het vertrouwen geven om uw installaties uit te baten, geeft u toegang tot onze innovatieve en prestatiegerichte oplossingen om zo de levensduur van uw installaties te verlengen en om nieuwe verbeteringspunten te identificeren in uw watercyclus:

 • Audits waarbij een kwantitatieve balans wordt opgemaakt van de inkomende en uitgaande stromen van uw watercyclus
 • Snelle en efficiënte technische assistentie die de bedrijfszekerheid van uw installaties garandeert, doordat we vertrouwd zijn met uw installaties
 • De aanwezigheid van onze teams in uw buurt verzekeren een snelle tussenkomst bij de vereiste acties
 • Kwantificeerbare voorstellen ter verbetering die voordelig zijn voor uw sector en voor het milieu
 • Vooruitstrevende kostenbesparingsplan
 • Advies om de betrouwbaarheid van uw installatie te verhogen
 • Analyse van de kritische punten en het opzetten van een crisisbeheersplan, zodat de voortgang van uw activiteiten steeds verzekerd kan worden
 • Het onderhoud van uw distributienetwerk, het beheer van uw bluswater, het nuttig aanwenden van hemelwater en energetische balansen
 • Volledige traceerbaarheid van de ondernomen acties
 • Resultaatsgebonden contracten omtrent het opstellen van een onderhoudsplan, het uitvoeren van preventief en curatief onderhoud, het leveren van technische assistentie en advies en het uitvoeren van audits en bijhorende supervisie
 • Toegang tot ons extranet voor klanten